Taxa de participare

  • pentru membri UNAS– 250Ron
  • pentru nemembrii UNAS- 350 Ron
  • rezidenţi/pensionari-150 Ron
  • medici de alte specialităţi- 150 Ron

Taxa pentru înscriere la simpozion poate fi achitată astfel:

  • sediul UNAS din Bucureşti, str. Mitropolit Filaret, nr. 24, sector 4,tel 021/335.61.87 până pe data de 15 nov.2016.
  • trimisă în contul UNAS – RO66 RNCB 0075035215150001 BCR filiala sector 4, prin ordin de plata nominal, foaie de vărsământ până la data de 13 nov.2016 specificându-se la rubrica de explicaţii: taxă pentru simpozion pentru doctor ( numele şi prenumele complet al persoanei pentru care se trimite această taxa) şi calitatea sa: membru UNAS sau nemembru.
  • începând cu data de 17 nov. direct la secretariatul simpozionului din str. Calea Rahovei, nr.198 A, sector 5.

Vă rugăm, ca după data de 13 nov.2017 să nu mai trimiteţi prin bancă taxa pentru simpozion, întrucât nu mai este timp pentru înscrierea în liste, urmând să achitaţi taxa direct la secretariatul simpozionului..

De asemenea vă rugăm să nu trimiteţi banii prin mandat poştal.

Pentru evitarea confuziilor, vă rugăm ca ordinele de plată sau foile de vărsământ să fie trimise nominal, scrise în clar şi să conţină neapărat numele şi prenumele complet pentru a putea fi scris pe diplomele de participare la simpozion.

Calitatea de membru al unei asociaţii se dovedeşte prin legitimaţia vizată la zi, sau prin documentul în original care atestă plata cotizaţiei la zi.